เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

Rate This Video!

 

เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

FCS networker
5 replies
 1. ThaiPBS
  ThaiPBS says:

  ต้องขออภัยสำหรับปัญหาของคุณภาพภาพช่วง 34 นาทีแรกด้วยค่ะ

 2. Saran Yuwanna
  Saran Yuwanna says:

  เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management
  ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

  14:11 เริ่ม
  ————————– *Content Marketing* ————————–
  20:05 แนะนำวิทยากร
  22:41 Content Marketing คืออะไร?
  29:20 ยุคที่คนบ้า like
  31:57 ช่องทางในนำเสนอ Content ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
  35:25 Advertorial คืออะไร
  37:54 การทำให้ Content โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
  39:52 วิธีการพัฒนา Content
  40:15 กรณีศึกษา Samsung Galaxy S5
  50:00 ถ้าแบรนด์ไม่มี Story จะทำสร้าง Content อย่างไร
  50:27 กรณีศึกษา SK2
  52:30 กรณีศึกษา Samsung Galaxy S3
  56:02 กรณีศึกษา จีบัน
  1:01:26 แบรนด์กับผู้สร้าง Content จะทำงานร่วมกันอย่างไร
  1:02:25 ทำ Content Marketing เพื่ออะไร
  1:05:45 การรักษาสมดุลระหว่างแบรนด์กับเอเจนซี่
  1:07:33 Content Marketing Advertising
  1:10:13 วิธีการที่เพจนิยมทำเพื่อเรียกไลค์
  1:12:30 กรณีศึกษา Nation
  1:22:59 การใช้ hashtag หรือ infographic มีประโยชน์อย่างไร
  1:24:37 การใช้ Social Media Monitoring
  1:25:51 Start with why.
  1:33:52 ตัวชี้วัดควรเป็นอะไร
  1:38:28 ตัวเลขที่ใช้ได้ผลคืออะไร
  1:41:00 Content ที่โพสต์ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
  1:42:00 benchmark อย่างไร
  1:44:40 คำถามจากผู้เข้าร่วมงาน
  1:45:38 ยอดขายเป็น KPI ได้ไหม?
  1:49:53 แนวโน้มของการใช้ Blog Marketing ในเมืองไทยมีมากแค่ไหน?
  1:58:10 ปิดหัวข้อแรก
  —————- *Social Media Crisis Management* —————-
  2:01:19
  2:51:20 xxx ทัวร์ทำกูเกือบตายแต่จ่ายแค่ 5 พัน

  #nuisaranKM 

 3. Supawich Subsittikorn
  Supawich Subsittikorn says:

  เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management
  ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

  14:11 เริ่ม
  ————————– *Content Marketing* ————————–
  20:05 แนะนำวิทยากร
  22:41 Content Marketing คืออะไร?
  29:20 ยุคที่คนบ้า like
  31:57 ช่องทางในนำเสนอ Content ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
  35:25 Advertorial คืออะไร
  37:54 การทำให้ Content โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
  39:52 วิธีการพัฒนา Content
  40:15 กรณีศึกษา Samsung Galaxy S5
  50:00 ถ้าแบรนด์ไม่มี Story จะทำสร้าง Content อย่างไร
  50:27 กรณีศึกษา SK2
  52:30 กรณีศึกษา Samsung Galaxy S3
  56:02 กรณีศึกษา จีบัน
  1:01:26 แบรนด์กับผู้สร้าง Content จะทำงานร่วมกันอย่างไร
  1:02:25 ทำ Content Marketing เพื่ออะไร
  1:05:45 การรักษาสมดุลระหว่างแบรนด์กับเอเจนซี่
  1:07:33 Content Marketing Advertising
  1:10:13 วิธีการที่เพจนิยมทำเพื่อเรียกไลค์
  1:12:30 กรณีศึกษา Nation
  1:22:59 การใช้ hashtag หรือ infographic มีประโยชน์อย่างไร
  1:24:37 การใช้ Social Media Monitoring
  1:25:51 Start with why.
  1:33:52 ตัวชี้วัดควรเป็นอะไร
  1:38:28 ตัวเลขที่ใช้ได้ผลคืออะไร
  1:41:00 Content ที่โพสต์ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
  1:42:00 benchmark อย่างไร
  1:44:40 คำถามจากผู้เข้าร่วมงาน
  1:45:38 ยอดขายเป็น KPI ได้ไหม?
  1:49:53 แนวโน้มของการใช้ Blog Marketing ในเมืองไทยมีมากแค่ไหน?
  1:58:10 ปิดหัวข้อแรก
  —————- *Social Media Crisis Management* —————-
  2:01:19
  2:51:20 xxx ทัวร์ทำกูเกือบตายแต่จ่ายแค่ 5 พัน

  #nuisaranKM 

 4. lnw Co., Ltd.
  lnw Co., Ltd. says:

  [VDO] เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis
  Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

  เสวนา “กลยุทธ์การทำ Content Marketing และ Social Media Crisis Management
  ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

 5. Kyle Hampson
  Kyle Hampson says:

  +1, I find this video very informative thank you very much. Besides I want
  to mention that I utilize youtube to bring more visitors to my site since I
  am a video marketer. Do you want to learn how I achieve this? I recommend
  that all of you visit my channel and find out more regarding how you can
  utilize the power of youtube to *bring more visitors* to your website.

Comments are closed.